วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) จัดกิจกรรม "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ" ประจำปี 2561 ณ บริเวณหน้าสำนักงานกลาง กรุงเทพฯ  


ว/ด/ป : 03/11/2018

ระบบการประเมินสมรรถนะ